حذفیات کتب ادبیات فارسی 1و 2  تخصصی دوره ی پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 91 ـ 90

گروه زبان و ادبیات فارسی  برای جلوگیری از تحمیل حجم و محتوای فراتر از زمان و توان یادگیرندگان ، کتاب های درسی ادبیات فارسی 1 و 2و تخصصی سال چهارم  را مورد بررسی و بازنگری قرار داده و بخش هایی از آن را برای سال تحصیلی جاری به شرح زیر حذف کرده است :

الف ) ادبیات فارسی 1 ( قافیه و عروض ـ نقد ادبی ) کد 2/283/چاپ 1390

1 ـ درس هشتم ـ نکاتی در باره ی وزن شعر فارسی ، صص 63 تا 68

2 ـ درس نهم ـ گونه های وزن شعر فارسی ، صص69 تا 72

یادآوری : با توجّه به حذف بخش های یاد شده از کتاب مذکور ، تقسیم بندی محتوایی برای آزمون پایانی اول و پایانی دوم به شرح زیر است :

ـ آزمون پایانی اول : از ابتدای کتاب تا پایان درس ششم ، ص 51

ـ آزمون پایانی دوم : کلّ کتاب ( با اختصاص 5 نمره به مباحث مربوط به درس اول تا آخر درس ششم و 15 نمره ویژه مطالب درس هفتم تا پایان کتاب )

الف )ادبیات فارسی 2 ( متون نظم و نثر ) کد 3/283/چاپ 1390

1 ـ متن درس « شعر و شاعری » صص 50 تا آخر 53 ، از فصل سوم کتاب

2 ـ فصل پنجم به طور کامل ، صص 64 تا 75

3 ـ درس دوازدهم از فصل ششم ، درس « دو کبوتر ، دو پنجره ... » صص 92 تا 102

4 ـ درس « در ذکر عشق » از درس پانزدهم ، صص 124 تا 127

5 ـ فصل هشتم به طور کامل ، ادبیات عامیانه ، صص 134 تا 149

یادآوری : با توجه به حذف بخش های یاد شده از کتاب مذکور ، تقسیم بندی محتوایی برای آزمون پایانی اول و پایانی دوم به شرح زیر است :

ـ آزمون پایانی اول : از ابتدای کتاب تا پایان فصل سوم ، ص 53

ـ آزمون پایانی دوم : کلّ کتاب ( با اختصاص 5 نمره به مباحث مربوط به فصل اول تا پایان فصل سوم و 15 نمره ویژه ی مطالب فصل چهارم تا پایان کتاب )


موضوعات مرتبط: درسی

تاريخ : یکشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۰ | ۹:۱۳ قبل از ظهر | نویسنده : حیدرپور |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.